Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Công Ty TNHH Ofa Việt Nam ra đời nhằm mang đến những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho Khách hàng!
Với Tôn chỉ ''Tất Cả Vì Khách Hàng'' Chúng Tôi tự tin khẳng sẽ làm hài lòng các Qúy Vị!


 

Tầm nhìn: Trở thành công ty cung cấp các dịch vụ giải pháp truyền thông hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực quảng cáo và giải trí.

Sứ mệnh: Luôn nỗ lực vì những giá trị tốt đẹp! Chúng tôi luôn tin tưởng rằng chỉ có mang lại những giá trị tốt đẹp cho khách hàng, đối tác, xã hội mới chính là mang lại giá trị, sự phát triển của chúng tôi. Do đó, sứ mệnh này là kim chỉ nam trong mọi hành động của OFA MEDIA. 

 

Giá trị cốt lõi: “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo” 

  •